Missie en doelstelling

De missie van de stichting is om ‘Lupus Awareness’ te creëren en bij te dragen aan onderzoek naar lupus.

Zoals bij de achtergrond informatie al naar voren is gekomen, is lupus niet altijd zichtbaar maar is vooral inwendig actief. Hierdoor zijn niet veel mensen bekend met lupus, daarnaast is de oorzaak vooralsnog onbekend, onderzoek kan hier dan ook meer duidelijk in verschaffen.

De doelstellingen die voortvloeien uit de missie zijn:

  • Het geven van voorlichting over de ziekte lupus en hoe daarmee om te gaan
  • Het inzamelen van gelden ten behoeve van onderzoek naar de ziekte lupus
  • Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.