Diagnose

Er zijn verschillende onderzoeken om lupus erythematodes mee vast te stellen. Uw arts zal u lichamelijk onderzoeken, een bloed- en urineonderzoek doen en soms een biopsie nemen.

Behandelingen

Cutane en systemische lupus zijn chronisch en gaan dus niet meer over. De ziektes kunnen wel rustig worden, maar soms ook weer opvlammen. De drug induced variant van lupus verloopt meestal mild en gaat weer over als u stopt met de medicijnen die het veroorzaken.

  • Pijnstillers: paracetamol en codeïne
  • Antibiotica
  • Anti-epileptische middelen
  • Methotrexaat en cyclosporine
  • Bloeddrukverlagende medicijnen
  • Corticosteroïden: prednison of prednisolon
  • Ontstekingsremmende pijnstillers: ibuprofen en diclofenac
  • Antimalariamiddelen: hydroxychloroquine (Plaquenil)
  • Cytotoxische middelen: Imuran (azathioprine) en Endoxan (cyclofosfamide)
  • Bloedverdunnende middelen: Marcoumar of Sintrom

Alle bovenstaande medicijnen hebben voor- en nadelen. Het effect van de middelen verschilt per persoon. De arts informeert de patiënt over diens behandeling.